Bekæmpelse af borebiller

Den almindelige borebille (Anobium punctatum), også kaldt træorm, er en billeart på 3-5 millimeter, der er kendt som et alvorligt skadedyr. Billen er brun med punktstriber på dækvingerne.

Billen starter sit liv som æg lagt på gammelt eller fugtigt træ. Ægget klækkes efter 3-4 uger. Larven gnaver sig ned i træet og efterlader såkaldt boremel. Larverne bliver 5-6 mm lange, og dette stadium tager 4 til 8 år afhængig af temperatur, fugtighed og træets art. Hvis træets fugtighed falder til under 11%, stopper larvens udvikling. Den voksne bille fremkommer sidst i juni og begyndelsen af juli og kravler rundt på det træ de har levet i. Den kan desuden flyve. Billen lever typisk i et par uger, og lægger 20-60 æg.

Hvis I har fået hvidt smuld på loftet eller på jeres træværk har i sikkert fået borebiller som bør behandles af professionelle med professionelt middel.

Ring og få et tilbud på bekæmpelse af borebiller.

Her ses en staldbygning hvor vi hjalp kunden med at behandle for borebiller så han ikke skal have ny spærkrostruktion om nogle år.